Sagt om..

Coachingkunde

«…Jeg har hatt lykken å ha Annika som mentor og sparringspartner gjennom flere år – under min utviklingsreise. Hennes drivkraft til å utvikle, og utvikle mennesker rundt seg, fyller en med energi og pågangsmot. Å bli utfordret på en respektfull måte krever en trygg relasjon, men er også en forutsetning for å ta en mot sine mål. Genuin relasjonsskaping er noe de fremste styrkene Annika besitter, sammen med kreativitet, bevissthet og kunsten til refleksjon. På denne måten skaper hun en solid plattform til personlig/-profesjonell utvikling og vekst. Varmeste anbefalinger»

– Kaisu Heino

Kollega

«Enten vi har vært på prosjekter i utlandet eller her hjemme, er det alltid givende og lærerikt å jobbe sammen med Annika. Hun er kunnskapsrik, og sterk på kommunikasjon og samspill, jobber ut fra et helhetsperspektiv og ser sammenhenger. Hun gjør andre gode – både deltakere og samarbeidspartnere, og hun har en god balanse på å både gi og ta plass. Annika er tilstede, fleksibel, leken og kreativ, og jobber fenomenologisk. Hun ser alle, enten det er en liten gruppe eller store forsamlinger. 
Det å samarbeide med Annika er alltid trygt fordi hun er en utrolig god lagspiller, og samtidig er det spennende fordi prosessen kan ta en helt annen vei enn det som var planlagt, nettopp fordi det er riktig ut fra situasjonen. Annika er den eneste jeg samarbeider med hvor ord blir overflødige – vi bare vet, og vi følger hverandre. Samarbeidet er basert på profesjonalitet, tillit, humor, læring, å utfordre hverandre og ikke minst alltid bestrebe oss på å levere det beste til de vi er der for.»

– Siri Abrahamsen – Facilitator og rådgiver i Livet og Lederskapet

Prosjekt

«…Jeg vil si at Berg er en profesjonell samarbeidspartner som evner å justere trykk og innsats etter mennesker og setting. Hun har en personlig og fleksibel tilnærming, men holder fokus på mål – og nøler ikke med å utfordre eller ta tak i det som kan bli bedre eller fungerer dårlig. BornGlobal har gjennom hennes bidrag blitt profesjonalisert og fått et tydeligere fundament. »

– Anne-Katrine Stabell Hagelund – CEO/Eier av Born Global as

Reklame
%d bloggere liker dette: